O nás

Janík Transport s.r.o. je česká společnost rodinného charakteru, která provozuje autodopravu od roku 1996. Založil ji Jiří Janík a postupem času se firma rozrostla o další členy rodiny . Nyní v Janík Transportu s.r.o.  pracuje i   Martin Janík (syn) a Pavel Procházka (zeť). V roce 2014 byla firma převedena na s.r.o. Celkem má firma 20 zaměstnanců, a všichni jsou to profesionálně školení řidiči a mechanici

Služby autodopravy zahrnují především mezinárodní a tuzemskou přepravu.  Nabízený vozový park se skládá z vozů Mercedes a Iveco . Janík Transport s.r.o. také dbá na ekologii  a všechny vozy splňují nejpřísnější emisní třídy  Euro 5 , EEV a Euro 6. Zákazníkům jsou k dispozici soupravy a návěsy skříňového a plachtového typu.

Filozofie naší firmy je založená na spokojenosti zákazníků s nabízenými službami a na osobním individuálním přístupu ke klientům. Mezi zákazníky Janík Transport s.r.o. jsou nadnárodní spediční a dopravní firmy i malí podnikatelé, kteří potřebují spolehlivé přepravní služby. Předností firmy je kvalitní servis ( složení či naložení nákladu)a operativní a flexibilní řešení případných problémů či změn.

Společnost dbá především na bezpečnost dopravy, proto osádka vozidla náklad nikdy neponechává bez dozoru. Ve středisku firmy je navíc přepravovaná zásilka hlídána elektronickým a kamerovým systémem se záznamem. Všechna vozidla jsou vybavená GPS a zákazníci mají možnost svou zásilku sledovat a dokonce komunikovat s řidičem (osádkou vozidla). 

Janík Transport je zaměstnavatel, který podporuje rovné příležitosti a diverzitu a který se vymezuje proti diskriminaci.
Projekt
IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ VYCHÁZEJÍCÍCH Z GENDROVANÉHO AUDITU VE SPOLEČNOSTI JANÍK TRANSPORT s.r.o.
je spolufinancován Evropskou unií. 

Popis projektu:
Projekt řeší organizační strukturu, která by jasně definovala pozice včetně odpovědnosti ve firmě a mohla být využita pro komunikaci nejen uvnitř společnosti, ale i směrem ven k (potenciálním) zákazníkům, uchazečům/kám o práci, k široké veřejnosti. Dále řeší nábor pracovních sil, odchod zaměstnanců, vzdělávací systém, motivaci a odměňování zaměstnanců, slaďování pracovního a rodinného života.

Cíle projektu:
Cílem předkládaného projektu je zajištění rovnoprávnosti mužů a žen na pracovišti, zvýšení povědomí o důležitosti genderové rovnosti, úspěšné zavedení řešení navržených genderovým auditem do praxe. Ve společnosti bude zavedena správná forma komunikace ve všech oblastech včetně slaďování pracovního a rodinného života a tím se nastaví celkový restart společnosti.

Výsledek projektu:
Společnost bude mít nastavenou organizační strukturu a tím i správnou komunikaci nadřízený, podřízený a nebude docházet ke komunikačním omylům při zadávání práce. Práce tak bude efektivnější a kvalitně a včas odvedená. Současně se očekává zvýšení loajality zaměstnanců vůči zaměstnavateli a jejich větší spokojenost.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

Evropská unie 

Operační program Zaměstnanost

 IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ VYCHÁZEJÍCÍCH Z GENDROVANÉHO AUDITU VE SPOLEČNOSTI JANÍK TRANSPORT S.R.O.

 EVALUAČNÍ ZPRÁVA - implementace a doporučení vycházejících z genderového auditu

 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO RE-AUDITU